Inwestycja w maszynę jak gra w Monopoly. W jaki sposób "wygrać" i zapewnić sobie oszczędności i wyższy przychód na wiele lat?

Zakup maszyny to bardzo ważny moment w gospodarstwie, do którego każdy rolnik musi się odpowiednio przygotować. Producenci coraz częściej oferują klientom spersonalizowane programy, które mają za zadanie ułatwić i zabezpieczyć pracę na polu. Inwestycja w maszynę a potem okres jej użytkowania może porównać do gry, w której najpierw inwestujemy, a później zbieramy wyższe korzyści.

- Klient inwestując w maszynę rolniczą oczekuje przede wszystkim niezawodności i wydajności. Chcąc zapewniać takie cechy, oferujemy klientom programy, które pozwalają m.in. rozszerzyć ochronę gwarancyjną, wykonać przegląd posezonowy czy mieć dostęp do maszyny zastępczej w przypadku awarii itp. Takie rozwiązania mają na celu ograniczyć do minimum przerwy w pracy i wykonać terminowo prace polowe. Często okazuje się, że w finalnym bilansie zysków i strat skorzystanie z takich programów, może być dla właściciela maszyny znacznie korzystniejsze, niż rezygnacja z nichmówi Stanisław Wolski z John Deere Polska.

Wyposażenie maszyny z perspektywą na kilkanaście lat.

Wszystko zaczyna się od wyboru modelu i jego specyfikacji. Rolnicy, jako doświadczeni przedsiębiorcy często wybierają opcje na podstawie ekonomii, wydajności i komfortu. W ostatnich latach do szerokiego wyboru różnych opcji wyposażenia dochodzą również rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, które umożliwiają oszczędności podczas wielu zabiegów polowych. Dodatkowymi korzyściami są: automatyczne zbieranie, dokumentowanie i zarządzanie danymi o maszynie, stosowanych środkach produkcji oraz plonie dzięki systemom telematycznym. 

Program fabrycznego finansowania

Decyzja o inwestowaniu w nowe produkty przy pomocy fabrycznego finansowania, może umożliwić wykorzystanie maszyn z najnowszą technologią i najwyższą wydajnością, już teraz zapewniając fundamenty do rozwoju gospodarstwa i podnosząc poziom bezpieczeństwa pracy na wiele lat.  Aby dobrze ocenić opłacalność takiej inwestycji, poza kosztem finansowania, warto policzyć inne wydatki związane z używaną obecnie maszyną i zestawić je z tym, co możemy zaoszczędzić na nowym egzemplarzu. Często okazuje się, że po podsumowaniu i uwzględnieniu takich aspektów jak: wyposażenie w nowe technologie, gwarancja producenta, koszty materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, niższy koszt finansowania (np. w 2012 roku 1-miesięczna stawka bazowa WIBOR sięgała 5%, teraz to tylko 1,7%), czy lepiej dopasowana specyfikacja, nowa maszyna jest w użytkowaniu tańsza, niż starszy i wysłużony egzemplarz.

Maszyna zakupiona, czas przejść do kolejnego pola na planszy naszej gry, czyli gwarancji.

Wydłużona ochrona gwarancyjna

Pakiety ochrony pogwarancyjnej np. PowerGard Protection i Protection Plus umożliwiają klientom rozszerzenie okresu ochrony gwarancyjnej poza ten, który obejmuje standardowa gwarancja. Skorzystanie z pakietu wymaga wyższej inwestycji, ale niesie za sobą wiele korzyści. Dlatego też klient, wykupując określony pakiet ochrony pracy maszyny, jak również kontrakt obsługowy ma możliwość wynegocjowania bardzo atrakcyjnych cen oryginalnych części, materiałów eksploatacyjnych i robocizny podczas przeglądów zakontraktowanych przeglądów.

Pakiety PowerGard Protection oraz PowerGard Protection Plus obejmują naprawy w drugim i kolejnych latach, na które został wykupiony dany pakiet. Umowa na pakiety może być zawarta tylko z czynnymi płatnikami VAT, a w umowie zostaje zamieszczona informacja o okresie obowiązywania i średniej liczbie godzin, którą maszyna przepracuje w ciągu każdego roku. Pakiet PowerGard Protection obejmuje: silnik, przekładnię, układ kierowniczy, hamulce i ramę, natomiast w pakiecie PowerGard Protection Plus dodatkowo ochroną objęte są: układ hydrauliczny i elektryczny, osprzęt zasilania silnika oraz kabina. Koszt ochrony pogwarancyjne PowerGard może być liczony w finansowania całej maszyny, co minimalnie podnosi ratę np. miesięczną.  Pakiety ochrony pogwarancyjne pozwalają precyzyjnie planować koszty działalności gospodarstwa i omijać nieplanowane wydatki na awarie.

Pracując intensywnie maszyną na polu należy przeprowadzać dokładne przeglądu posezonowe.

Expert Check

ExpertCheck to usługa profesjonalnego przeglądu posezonowego maszyny. Kontrola wykonana jest przez doświadczonego eksperta serwisu autoryzowanego dealera, którego wiedza praktyczna, połączona z narzędziami i dokumentacją producenta, pozwala na skrupulatną ocenę stanu technicznego maszyny i jej podzespołów. Weryfikuje stopień zużycia części eksploatacyjnych oraz diagnozuje miejsca i elementy, które wydają się być „podejrzane”. Każdy z podzespołów jest oceniany, a jego części kwalifikowane do dalszej pracy, eksploatacji, naprawy lub wymiany.

Przegląd Expert Check obejmuje ciągniki, prasy zwijające, sieczkarnie, kombajny i samojezdne opryskiwacze. Przykładowo w ciągniku czy kombajnie sprawdzanych jest od 180 do ponad 200 punktów. Kolejna pozycja  na liście odhaczona, maszyna jest gotowa do pracy na kolejnym sezon. Teraz przyjrzyjmy się kontroli parametrów maszyny i pola.

JD Link, siew, ustawienie, kalibracja

Niezależnie od stosowanej technologii rolnictwa precyzyjnego, bardzo istotne jest monitorowanie postępu zabiegów, zużycia środków produkcji (materiał siewny, nawozy, środki ochrony rośli, paliwo) oraz wielkości plonu na polu. Najprościej rzecz ujmując szukamy sposobu na uzyskanie informacji o skuteczności naszych działań. Z pomocą przychodzą w tym przypadku telematyczne systemy monitorowania (np. JD Link), dzięki którym można porównać rzeczywiste efekty z realizacją. Rolnik na swoim koncie w centrum operacyjnym (np. www.MyJohnDeere.com)  analizuje i zarządzą automatycznie zbieranymi danymi. Analizy umożliwiają rolnikowi podejmowanie jeszcze lepszych decyzji.

Dzięki zastosowaniu modułu telematyki (MTG), który automatycznie gromadzi i przesyła dane za pośrednictwem sieci komórkowej, możliwe jest monitorowanie parku maszynowego i postępu prac. Istotna jest również zdalna diagnostyka, dzięki której dealer za zgodą rolnika może zdalnie uzyskać dostęp do systemów diagnostycznych maszyny i sprawdzić jej ustawienia zapewniając optymalne parametry pracy. Na przykład zdalny wgląd do monitora maszyny pracującej na polu za biurka właściciela maszyny lub serwisu pozwalają na szybką zmianę ustawień maszyny, gdy operator zapomniał lub jest mniej doświadczony. Dzięki temu operator nie musi czekać na przyjazd specjalisty. Szybkie rozwiązanie problemów wydłuża czas pracy maszyny i wspiera w terminowym wykonaniu zabiegu na polu. Dzięki temu nie ma strat wynikających z opóźnionego siewu, oprysku itp.  

Jeśli właściciel ciągnika wyrazi zgodę na udostępnienie parametrów maszyny autoryzowanemu serwisowi i producentowi, wówczas zbierane dane są analizowane przez eksperta w fabryce. Automatycznie przesyłane parametry, które odbiegają od fabrycznych norm umożliwiają przewidywanie nadchodzącej awarii lub krytycznego zużycia. W takiej sytuacji ekspert z fabryki przesyła ostrzeżenie (Expert Alert) do serwisu dealera z zalecanymi czynnościami serwisowymi przed wystąpienie awarii. Tego typu innowacyjne rozwiązanie daje możliwości przeprowadzenia naprawy w czasie, gdy maszyna nie pracuje. Dzięki temu prace polowe są przeprowadzane bez zbędnych przerw na obsługę serwisową a maszyna jest dostępna do pracy w każdej chwili.

Gwarancja spalania

Telematyczny system JD Link umożliwia skorzystanie z ciekawego z programu „Gwarancji Spalania”. Jeśli zużycie paliwa w trakcie prac transportowych podczas pierwszego pełnego roku użytkowania sprzętu przekroczy docelowy poziom wyznaczony przez fabrykę John Deere, właściciel ciągnika  otrzyma od firmy zwrot kosztów nadwyżki zużytego paliwa. To nie wszystko, jeśli zużycie będzie niższe od fabrycznego poziomu, właściciel otrzyma bonus w wysokości dwukrotnej wartości zaoszczędzonego paliwa. W zależności od ilości prac transportowych wykonanych w ciągu roku bonus ten może oznaczać kolejną znaczną oszczędność.

W programie nagradzającym ekonomiczną jazdę mogą wziąć udział wszyscy właściciele sześciocylindrowych ciągników John Deere serii 6R, 7R i 8R, którzy nabyli je, jako nowe od 01.11.2017 r do 30.10.2018. Ciągniki musza być wyposażone w telematyczny system JD Link.

Maszyna zastępcza

Producenci wiedzą jak istotna w pracy gospodarstwa jest wiele terminowych prac polowych np. sezon zbiorów. W takich newralgicznych okresach przygotowywane są specjalne dodatkowe rozwiązania zapewniające dostawę kluczowych części do pracy w terminie do 24 godzin od zgłoszenia awarii. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony, dealer John Deere zapewnia kombajn zastępczy.

Aby móc skorzystać z tego programu kombajn musi przejść przegląd posezonowy Expert Check.

Inny program tego rodzaju program obejmuje ciągniki rolniczych. W przypadku nieusunięcia awarii w terminie 48 godzin, rolnik otrzyma ciągnik zastępczy. Objęte programem są ciągniki John Deere serii 6R (sześciocylindrowe), 7R i 8R/8RT zakupione, jako nowe w okresie 01.11. 2017 r. do 30.10.2018. Ciągniki objęte tym programem muszą być wyposażone w telematyczny system JD Link z zdalnym dostępem do monitora oraz objęte ochroną pogwarancyjna PowerGard Protection Plus.

Mając zapewniony ciągnik zastępczy rolnik ma pewność wykonania terminowych prac polowych. W przypadku, kiedy nie będzie mógł skorzystać z takiej możliwości, jest ryzyko wystąpienia strat na polu wynikających z opóźnień a te obniżają przychód z niższej jakości plonu. Należy zaznaczyć, ze takie ryzyko może nastąpić w kolejnych latach.  Dlatego też ostateczny bilans zysków i strat na sam koniec pokazuje, że skorzystanie z przedstawionych wyżej programów, wcale nie musi oznaczać tylko i wyłącznie wyższy koszt inwestycji w maszynę.

Należy podkreślić, że systemy rolnictwa precyzyjnego, ochrona pogwarancyjna, przeglądy posezonowe są wartością dodaną do maszyny i podnoszą jej ceną na rynku wtórnym. Maszyna jest obsługiwana serwisowo przez autoryzowany serwis, a części stosowane do jej naprawy są zawsze nowe i oryginalne.   

Istotne, że rolnik inwestuje w bezpieczeństwo i komfort swojej pracy, a także czas, który przecież też kosztuje.

Wszystkie powyższe programy są możliwe do zaoferowania rolnikom tylko w tedy, gdy autoryzowane serwisy dysponują doświadczonymi ekspertami wyposażonymi w najnowsze narzędzia. Dlatego na wprowadzenie takich programów i systemów mogą sobie pozwolić najbardziej doświadczone sieci dealerów, którzy od kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat systematycznie rozwijają wiedzę swoich specjalistów. Na co dzień mają styczność z maszynami wyposażonymi w innowacyjne rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, aby w praktyce wykorzystywać swoją wiedzę. 

Firma John Deere to producent maszyn rolniczych, sprzętu budowlanego, leśnego i urządzeń do pielęgnacji zieleni. Marka została założona w 1837 roku.